Nalazite se ovdje>>Informacije za roditelje>>

Termini informacija

Roditelji i škola

Ovaj dio sajta je prvenstveno posvećen roditeljima učenika koji se mogu informisati o njihovom značaju i ulozi saradnje sa školom kao i saradnju škole sa njima. Saradnja sa roditeljimau savremenoj školi značajnu ulogu imaju roditelji učenika i potrebno ih je posmatrati kao važne partnere nastavnicima u procesima i dinamizmima školskog napredovanja njihove djece, jer samo partnerski odnos između roditelja i škole podrazumijeva dijete u centru svake njihove aktivnosti. Kako bi se ostvarila partnerska veza, roditeljima se daje do znanja kako su dobrodošli u školu u svako doba i komunikacija sa njima počinje već od početka školske godine i odvija se kroz zajednički rad, planiranje i određivanje ciljeva za svakog učenika. Cilj komunikacija roditelja i škole jeste stvaranje povoljnih uslova za razvoj učenika u skladu sa njegovim individualnostima. 

Koristi od uključivanja roditelja:

Zajednički kontinuirani rad ima prednosti i za nastavnike i za roditelje i za djecu. Nastavnik stiče kompletniju sliku o djetetu, a roditelj će dobiti i informacije o: Prednosti za učenike:     Uspešna i korektna saradnja sa roditeljima je jedan od prioriteta škole. Trudimo se da pronalazimo nove načine saradnje kako bi odgovarali potrebama različitih porodica, da budemo kreativni i dosljedni, da roditeljima na vrijeme pružamo precizne informacije.