Nalazite se ovdje>>Informacije za roditelje>>

TERMINI INFORMACIJA I KONSULTACIJA

Molimo roditelje naših učenika da poštuju dogovorene termine informacija za roditelje sa razrednicima.
Ukoliko se javi potreba za tim, roditelji u dogovoru sa razrednicima mogu dogovoriti i informacije sa predmetnim nastavnicima.

Zbog kvalitetnije nastave za Vaše dijete, molimo da:

 

Roditelji učenika mogu tražiti razgovor i sa :