Nalazite se ovdje>>Informatika>>

INFORMATIKA
(Mehmedalija Salihović, prof. matematike i informatike)

Od svih dobrih stvari znanje je najbolje: zato što ga niko ne može ukrasti, zato što ga niko ne može kupiti, zato što je  neuništivo. Hitopadeša,

Na slijedećim linkovima možete preuzeti razne testove iz informatike kao i neke zadatke iz programiranja za vježbu, a sve vaše sugestije ili eventualna pitanja možete poslati na e-mail:mehmedalijas@gmail.com

Provjerite svoje znanje:

Šesti
Četvrti
Osmi
Deveti
     
     

 

 

QBASIC
Osnove QBASIC-a (Podaci, Varijable, Operatori)
Naredbe (INPUT, PRINT, MOD)
IF THEN SELECT CASE
FOR NEXT i DO LOOP

Zadaci iz programiranja:
Osnovni zadaci:
Zadatak1. Sa standardnog ulaza se unose tri broja. Na izlazu je potrebno ispisati zbir prva dva i razliku zadnja dva broja.
Zadatak2. Napisati program koji za zadato X sa tastature računa vrijednost izraza Y=X*X+(X/5)-X i ispisuje na ekran. 
Zadatak3. Na ulazu se unose dva broja. Na izlazu ispisati dvostruku vrijednost prvog broja i trostruku vrijednost drugog broja. 
Zadatak4. Na ulazu se zadaju dužine stranica pravougaonika. Na izlazu ispisati obim i površinu pravougaonika.(Bez uslova da dužina mora biti pozitivna) 
Zadatak5. Sa standardnog ulaza se unosi dužina stranice kocke. Na izlazu ispisati površinu i zapreminu kocke. (Bez uslova da dužina mora biti pozitivna)

Zadaci sa uslovima:
Zadatak1. Sa standardnog ulaza se unose dva broja. Na izlazu je potrebno ispisati veći broj 
Zadatak2.Sa standardnog ulaza se unosi broj. Ako je taj broj pozitivan ispisati njegov kvadrat, ako je negativan ispisati njegovu dvostruku vrijednost i ako je jednak nuli ispisati poruku "Unešeni broj je nula" 
Zadatak3. Za dati broj na ulazu ispisati odgovarajuću poruku pozitivan, negativan ili je jednak nula. 
Zadatak4. Za tri unešena broja ispitati koji je najmanji i ispisati ga 
Zadatak5.Unijeti pozitivan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, u suprotnom ispisati vrijednost njegovog sljedbenika. 

Zadaci (FOR petlja)
Zadatak1. Sa standardnog ulaza se unose dva broja. Na izlazu je potrebno ispisati sumu i proizvod neparnih brojeva između dva unešena broja. 
Zadatak2.Sa tastature se unosi prirodan broj. Na izlazu je potrebno ispisati da li je taj broj prost. 
Zadatak3.Za dati broj na ulazu ispisati njegove djelitelje. 
Zadatak4.Napisati program koji na ekran monitora ispisuje kvadrat od zvjezdica čija je dužina stranice 4 zvjezdice. (koristiti ugnježdene petlje). 
Zadatak5.Unijeti pozitivan broj sa tastature.Na izlazu ispisati sve brojeve od -10 do unijetog broja. 
Zadatak6.Napisati program koji ispisuje sumu recipročnih vrijednosti parnih dvocifrenih brojeva. 
Zadatak7.Ispisati sve trocifrene brojeve kod kojih je zadnja cifra 7. 
Zadatak8.Napisati program koji ispisuje sve dvocifrene brojeve djeljive sa 3 i 4 istovremeno. 
Zadatak10. Ispisati sve trocifrene brojeve koji su djeljivi sa 3 a zadnja cifra im je 1.