Nalazite se ovdje>>Nabavke>>

 

PRAVILNICI

Zapisnik sa XXVI sjednice Školskog odbora

Ugovor za dezinfekciju 2020.

Ugovor o pružanju usluga

Ugovor o nabavci robe 2

Ugovor o nabavci robe 1

Komisija (Javne nabavke)

Akcioni plan škole

Izmjene i dopune Pravilnik o radu

Odluka Plan evakuacije

Poslovnik o izboru direktora škole

Poslovnik školskog odbora

Poslovnik za akcioni plan u borbi protiv korupcije

Pravilnik javne nabavke

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu 2018

Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o vlastitim prihodima

Pravilnik zaštita od požara

Sistematizacija II 2019.

Pravila škole 2015