Nalazite se ovdje>>Nastava>>Vannastavne aktivnosti

Dodatna nastava

Predmet

Nastavnik

1.

Matematika VII

Šehić Vesim

2.

Matematika VIII

Šarić Faris

3.

Matematika IX

Šehić Vesim

4.

Informatika

Salihović Mehmedalija

5.

Fizika VIII i IX

Šarić Suad

Sekcije

Sekcije su formirane prema interesima učenika, vodeći računa o sljedećim područjima: kultura i umjetnost, tehnika i tehnologija, dopuna i proširivanje znanja, tjelesni i zdravstveniodgoj, prevencija zdravlja, očuvanje prirodne okoline, komunikacija. 
U školskoj 20015/16. godini u našoj školi će raditi 26 sekcija.

 

Sekcija

Voditelj-i sekcije

1

Dramsko-recitatorska

Japalak Kemal

2

Mladi ekolozi

Tufo Mersudin

3

Ritmička

Kovačević Seldina

4

Dramsko-recitatorska

Kazazović Sabina

5

Dramsko-recitatorska

Piknjač Nizama

6

Likovna

Hurić Zumreta

7

Ritmička

Bajraktarević Mahida

8

Umjetničko-sportska (K)

Tufo Mevlida

9

Umjetničko-sportska (R)

Dlakić Hikmeta

10

Umjetničko-sportska (R)

Neradin Nermina

11

Dramska

Hrnjica Jasmina

12

Novinarska

Mešanović Fadila

13

Dramsko-recitatorska

Ćatić Enesa

14

Klub ljubitelja knjige

Kazazović Mirsada

15

Mladi englezi I

Džino Samra

16

Mladi englezi II

Ramić Meliha

17

Germanisti

Pepić Asmir

18

Historijsko-geografska

Džeko Amela

19

Hemičari

Jahić Azra

20

Ekološka

Beća Jasna

21

Školska saobraćajna patrola

Tufo Edvina

22

Tehničari

Elezović Senad

23

Hor

Handžo Sead

24

Sportska

Ramić Ferid

25

Islamska umjetnost

Ramić Halima