Nalazite se ovdje>>Vijeca>>Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Na prvom roditeljskom sastanku roditelji će se upoznati sa funkcijom i programom rada Vijeća roditelja, kao i sa aktivnostima koje je Vijeće imalo prethodne školske godine. Tom prilikom roditelji svakog odjeljenja odabrat će po jednog roditelja koji će ih predstavljati u Vijeću roditelja za ovu školsku godinu. Nakon odabira roditelja iz svakog odjeljenja, formirat će se Vijeće roditelja koje već na prvom sastanku birati predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Vijeće roditelja bavi se sljedećim pitanjima:

Vijeće roditelja školska 2016/2017. godina

Redni broj

Ime i prezime roditelja

Razred i odjeljenje

1.

Keško Armin

I 1

2.

Japalak Amra

I 2

3.

Fazlibašić Elma

II 1

4.

Kraljević Arnesa

II 2

5.

Marić Sedin

III 1

6.

Šahić Zijada

III 2

7.

Kazić Ismira

IV 1

8.

Japalak Mirela

IV 2

9.

Husanović Senida

V 1

10.

Sloboda Admir

V 2

11.

Lingo Azra

V 3

12.

Divović Suljo

VI 1

13.

Merdanović Adis

VI 2

14.

Šarić Amela

VI 3

15.

Čičko Adnan

VII 1

16.

Kazić Senina

VII 2

17.

Topalović Mirza

VII3

18.

Šarić Melisa

VIII 1

19.

Čičko Admir

VIII 2

20.

Bajrić Ismir

IX 1

21.

Smajević Elvedina

IX 2

22.

Keško Hidajeta

IX 3

23.

Kazić Samira

I i III R

24.

Islamović Alija

II I IV R