Nalazite se ovdje>>Vijeca>>Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Na prvom roditeljskom sastanku roditelji će se upoznati sa funkcijom i programom rada Vijeća roditelja, kao i sa aktivnostima koje je Vijeće imalo prethodne školske godine. Tom prilikom roditelji svakog odjeljenja odabrat će po jednog roditelja koji će ih predstavljati u Vijeću roditelja za ovu školsku godinu. Nakon odabira roditelja iz svakog odjeljenja, formirat će se Vijeće roditelja koje već na prvom sastanku birati predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara.

Vijeće roditelja bavi se sljedećim pitanjima:

Vijeće roditelja školska 2018/2019. godina

Redni broj

Ime i prezime roditelja

Razred i odjeljenje

1.

Husanović Senida

I 1

2.

Šarić Minela

I 2

3.

Dupovac Jasmina

II 1

4.

Jasika Šefika

II 2

5.

Topalović Sanela

III 1

6.

Japalak Amra

III 2

7.

Fazlibašić Elma

IV 1

8.

Kraljević Arnesa

IV 2

9.

Katkić Nihad

V 1

10.

Šahić Zijada

V 2

11.

Kazić Ismira

VI 1

12.

Maljić Senaid

VI 2

13.

Husanović Senida

VII 1

14.

Sloboda Admir

VII 2

15.

Lingo Azra

VII3

16.

Husanović Medina

VIII 1

17.

Šarić Fikret

VIII 2

18.
Merdanović Adis
VIII 3

19.

Islamović Hidajeta

IX 1

20.

Kazić Senina

IX 2

21.

Topalović Mirza

IX 3

22.

Oputa Arnes

I i III R

23.

Husanović Muamer

II I IV R

24.
Hamzić Mejrima
Korča