Nalazite se ovdje>>Vijeca>>Vijeće učenika

Vijeće učenika

Učenicima će se i ove godine u okviru odjeljenskih zajednica prezentirati ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika, a formirat će se na osnovu njihovih prijedloga. S obzirom na iskustva iz prethodnih godina i zbog efikasnijeg rada Vijeće učenika naše škole činit će po jedan predstavnika svakog odjeljenja od V do IX razreda. Kao koordinator ispred škole za ovu školsku godinu izabrana je nastavnica Meliha Ramić. Mandat Vijeća učenika je godina dana.