Nalazite se ovdje>>Vijeca>>Vijeće učenika

Vijeće učenika

Učenicima će se i ove godine u okviru odjeljenskih zajednica prezentirati ciljevi, zadaci i uloga Vijeća učenika, a formirat će se na osnovu njihovih prijedloga. S obzirom na iskustva iz prethodnih godina i zbog efikasnijeg rada Vijeće učenika naše škole činit će po jedan predstavnika svakog odjeljenja od V do IX razreda. Kao koordinator ispred škole za ovu školsku godinu izabrana je nastavnica Meliha Ramić. Mandat Vijeća učenika je godina dana.

Vijeće učenika za školsku 201872019. godinu:

Razred i odjeljenje
Ime i Prezime
V 1
Melani Dizdarević
V 2

Nevesinjac Haris
Hasić Esma

VI 1

Kovač Šejla
Mehremić Džejna

VI 2

Maljić Nadža
Ibrica Sumea

VII 1

Husanović Lejla
Čekrlija Harun

VII 2

Marić Elma
Hujić Amra

VII 3

Japalak Bakir
Lingo Emela

VIII 1

Hodžić Hana
Juko Edin

VIII 2

Tabak Emina
Šarić Ilhana

VIII 3

Hasić Lamija
Tufo Tarik

IX 1

Fazlibašić Vildana
Meša Nedim

IX 2

Muhibić Džejla
Kazić Belma

IX 3

Maslo Anesa
Tabak Sarah