Obavijest

U skladu s Odlukom o izmjeni školskog kalendara za školsku 2021/2022. godinu od 7. 12 .2021. godine, koju je donijelo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, ponedjeljak, 28. 2. 2022. Više

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2.2022. do 28.2.2022. godine.  Više