Poziv za upis djece u prvi razred

P O Z I V
ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU,
u terminu od 1.4. do 30.4.2020. godine.

Za upis djece u prvi razred školske 2020/2021. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2020/2021. godine” te popunjeni obrazac dostavi na
e-mail adresu Škole oshilmi@bih.net.ba
ili putem pošte na adresu Civilnih žrtava rata 36, 71244 Tarčin.

Na sljedećim linkovima možete preuzeti Poziv za upis i obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2020/2021. godine”.

Poziv za upis

Prijava za upis