POZIV ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 1.4. do 30.4.2021. godine. 

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati  djeca koja do 1.3.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života (djeca rođena od 1.9.2014. do 31.8.2015. godine).

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin obuhvata područja mjesnih zajednica: Tarčin, Budmolići, Duranovići, Donja Raštelica, Trzanj i Luke.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/18).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2021/2022. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu škole oshilmi@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Civilnih žrtava rata 36, 71244 Tarčin.  

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Cerifikat/uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program  za djecu  u godini  pred polazak u školu koju izdaje  predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
 
O terminina dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice škole (www.oshilmi.edu.ba).
 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033 428 395 (svaki dan u periodu 10,00-13,00 h)  ili e-mail škole oshilmi@bih.net.ba

D I R E K T O R I C A

Zineta Bajrić

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *