Profesionalna orijentacija i informisanje kroz promociju zanata

Učenici završnih razreda osnovne škole moraju donijeti odluku o izboru budućeg zanimanja. Obrtnička komora Kantona Sarajevo održala je radionicu i upoznala učenike sa zanatima: krojač, frizer, elektrotehničar i kožar.