P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2.2022. do 28.2.2022. godine.  Više