Područne škole

Područna škola “Donja Raštelica”

Sjedište: sl. Donja Raštelica bb
Područna škola „Donja Raštelica“ egzistira u sastavu centralne škole od 1946. god.  kao četverogodišnja škola. Škola se nalazi na putu M-17 u naselju Donja Raštelica.  Nastava se odvija u objektu koji je sagrađen za vrijeme austrougarske vlasti i služio je kao željeznička stanica.
Školsko područje koje obuhvata ova škola su naselja: Donja Raštelica, Gornja Raštelica, Orahovica, Džanići i Vukovići.Nastava se organizuje za učenike od I do IV razreda i to u 2 kombinovana odjeljenja (I i III, II i IV razred). Ova područna škola radi u dvije smjene, a raspored smjena mijenja se svake dvije sedmice kao u centralnoj školi.Područna škola “Korča”

Sjedište: sl. Korča bb

Područna škola „Korča“ egzistira u sastavu osnovne škole „Hilmi ef. Šarić“ Tarčin. Škola je smještena u naselju Korča koja je udaljena oko 5 km od centralne škole.
Školsko područje je ranije obuhavatalo naselja: Korča, Trzanj i Odžak, ali prolaskom mini-bus linije za Trzanj učenici koji stanuju na ovom području prelaze u centralnu školu u Tarčinu.

Nastava u Područnoj školi „Korča“ odvija se u jednoj smjeni, za učenike od I do IV razreda i to u kombinovanom odjeljenju. Ova područna škola radi samo u prvoj smjeni.