Školski odbor

Članovi školskog odbora:

Ime i prezime
Šefkija Džeko
 predsjednik
Muharem Keško
član općine
Meliha Ramić
član uposlenika
Amela Fišo
V.D.  član roditelja