Historijat

HISTORIJAT NAŠE ŠKOLE

 • Školska 1928/29. godina – počinje sa radom kao četverorazredna, pod nazivom Škola.
 • 28.03.1953. godina – odlukom SO Hadžići br. 8307 nastavlja djelatnost pod nazivom OŠ “Bratstvo jedinstvo”.
  04.09.1975. godina – u registar osnovnih škola koja je vodio Republički komitet za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu upisana je pod brojem UP-1-03-610 / 24.
 • Rješenjem br. U / 1-1-1028 / 77 škola je upisana u sudski registar kod Okružnog privrednog suda Sarajevo.
 • Školska 1961/62. godina – počinje sa radom kao potpuna osnovna (osmogodišnja) škola.
 • 14.12.1995. godina – od ovog datuma nosi naziv Osnovna škola “Hilmi ef. Šarić” Tarčin i pod tim nazivom upisana je u registar osnovnih škola Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta R BiH pod brojem 153 na str. 153.
 • 14.12.1995. godina – registrovana je kod Višeg suda u Sarajevu (broj rješenja UF / I 2-496 / 95).
 • 05.07.1996. godina – pod brojem II / 705-061-6-52 uvedene su u dvije područne škole, i do: područna škola „Korča“ i područna škola „Donja Raštelica“
 • 01.09.2000. godina – škola je upisana u Registar osnovnih škola obrazovanja i nauka Kantona Sarajevo pod brojem 48 na strani 48., rješenje broja: UP-11-01-38-224-48 / 2000.
 • Školska 2004/05. godina – upisuje se prva generacija učenika devetogodišnjeg obrazovanja.
 • Osnivač škole je Kanton Sarajevo.


KO JE BIO HILMI EF. ŠARIĆ

Veoma je malo sačuvanih podataka koji govore o životu i raduju ovaj znameniti alima. Ono što je postojalo čuvalo uglavnom u orjentalnom institutu, koji je u toku rata izvesno stradao pa su tako nestali pisani dokumenti vezani za efendiju Šarića, bilo da su ih sami napisali ili da su ostali o njemu govorili. Za dopunjavanje biografije Hilmi-ef. Šarića pokušali smo saznati od ljudi koji se možda sjećaju, od bliskih rođaka ili komšija. Neki detalji koji su saznali i koji su vam prenosili granicu između istine i legende.

Saznali smo da:

• putovanje iz ugledne begove porodice koja je porijeklom iz Stoca
• u vreme kada je živio, bio je jedan od retkih pismenih ljudi koji se nalaze u ovom kraju
• živio je u Vukovićima, selu pod Ivan-planinom
• besplatno je vršio vjersku pouku u periodu od osnivanja škole 1928. godine
• bio je poznavalac sva tri orijentalna jezika turskog, arapskog i persijskog;

 • bio je ličnost velikih sposobnosti i duha pa je mogao da prati istovremeno tri učenika dok govore ajete iz  Kur'ana, u dubokoj starosti nosio je čak i troje naočara kako bi mogao pročitati neki tekst