Akti škole

Plan integriteta škole

Plan integriteta JU OŠ “Hilmi ef. Šarić” možete pogledati OVDJE

Zapisnici sjednica školskog odbora

Zapisnik sa 21. sjednice

Zapisnik sa 20. sjednice

Odluka o imenovanju V.D. člana Školskog odbora

Zapisnik sa 19. sjednice

Zapisnik sa 18. sjednice

Zapisnik sa 17. sjednice

Rješenje o imenovanju predsjednika školskog odbora

Rješenje o razrješenju VD predsjednika školskog odbora

Zapisnik sa 16. sjednice

Zapisnik sa 15. sjednice

Zapisnik sa 14. sjednice

Zapisnik sa 13. sjednice

Rješenje o imenovanje VD predsjednika školskog odbora

Rješenje o razrješenju predsjednika školskog odbora

Zapisnik sa 12. sjednice

Zapisnik sa 11. sjednice

Zapisnik sa 10. sjednice

Zapisnik sa 9. sjednice

Zapisnik sa 8. sjednice

Zapisnik sa 7. sjednice

Zapisnik sa 6. sjednice

Zapisnik sa 5. sjednice

Zapisnik sa 4. sjednice

Imenovanje predsjednika školskog odbora

Zapisnik sa 3. sjednice

Zapisnik sa 2. sjednice

Zapisnik sa 1. sjednice

Razrješenje članova Školskog odbora

Zapisnik Sa 39. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXVIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXVII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXVI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXIV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVI sjednice Školskog odbora

                           Zapisnik sa XVII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XVIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XIX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXIV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXV sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXVIII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXIX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXX sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXI sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXII sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa XXXIII sjednice Školskog odbora


Ugovori

Ugovor za dezinfekciju 2020.

Ugovor o pružanju usluga

Ugovor o nabavci robe 2

Ugovor o nabavci robe 1

Ugovor o nabavci ogrjevnog drveta


Poslovnici

Poslovnik o izboru direktora škole

Poslovnik školskog odbora

Poslovnik o radu konkursne komisije

Poslovnik za akcioni plan u borbi protiv korupcije


Pravilnici

Izmjene i dopune pravilnika o radu 14.12.2023. 

Pravilnik o nabavci roba,usluga i radova

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije

Izmjene i dopune Pravilnika o radu 2023

Pravilnik o radu 2022

Pravilnik javne nabavke

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o vlastitim prihodima

Pravilnik zaštita od požara


Ostalo

Godišnji obračun za 2023. god. Odluka o usvajanju

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sredstava 2023. god.

GPR 23_24

Finansijski plan za 2023. god._Odluka o usvajanju

Rješenje o imenovanju komisije za prijem radnika 2022.

Godišnji obračun za 2022. godinu_Odluka o usvajanju

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sredstava za 2022. 

Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sredstava za 2021.

Finansijski plan 2022 Odluka o usvajanju

Godišnji obračun 2021. – Odluka o usvajanju

Odluka o isplati prevoza za februar 2021. god.

Odluka prevoz novembar 2020. god.

Komisija za pričinjenu štetu šk. 2020/2021. god.

Disciplinska komisija za učenike šk. 2020/2021. god.

Odluka o raspisivanju konkursa za šk. 2020/2021. god.

Odluka o isplati regresa za 2020. god.

Komisija za ocjenjivanje radnika 2020. god.

Odluka o usvajanju liste – tehnološki višak 2020. god.

Komisija za tehnološki višak 2020. god.

Komisija (Javne nabavke)

Akcioni plan škole

Odluka Plan evakuacije

Sistematizacija II 2019.

Pravila škole 2015

Operativni tim