Konkursi

Bodovne rang liste po konkursu za popunu upražnjenih radnih mjesta u šk. 2023/2024. god.

Revidirana bodovna rang-lista lista nastavnika biologije

Revidirana lista nastavnik islamske vjeronauke 26. 6. 2023.

Revidirana lista nastavnik likovne kulture 26. 6. 2023.

Revidirana lista nastavnik islamske vjeronauke

Nastavnik D/K/R

Nastavnik likovne kulture

Nastavnik islamske vjeronauke

Nastavnik građanskog obrazovanja

Nastavnik biologije

Dnevni čuvar

Nastavnik njemačkog jezika

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

Revidirana bodovna rang lista 2 dnevni čuvar

Revidirana bodovna rang lista dnevni čuvar

Bodovna rang lista islamska vjeronauka

Bodovna rang lista_ dnevni čuvar

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta decembar 2022.