Predmetna nastava

 

 

Ime i prezime nastavnika Predmet koji predaje
Mešanović Fadila Bosanski jezik i književnost
Hrnjica Jasmina Bosanski jezik i književnost
Ćatić Enesa Bosanski jezik i književnost
Ćupina Samra Engleski jezik
Ramić Meliha Engleski jezik
Kazazić Mepsuda Engleski jezik
Strujić Ohridija Njemački jezik
Šehić Vesim Matematika
Jamaković Aida Matematika
Šarić Suad Fizika
Fejzić Senad  Informatika
Elezović Senad Tehnička kultura
Tufo Edvina Informatika, Osnovi tehnike i Tehnička kultura
Bašić Elvira Historija
Džeko Amela Geografija
Šabanović Azra Biologija
Delalić Melisa Tjelesni i zdravstveni odgoj
Ramić Halima Vjeronauka
Handžo Sead Muzička kultura
Bešić Adnan Likovna kultura
Ličanik Elvedina Građansko obrazovanje
Mahmutović-Čehajić Mersiha Hemija i Kultura življenja
Selimović Ejub Ensar Vjeronauka
Tufek Azur Njemački jezik
Kazazović Edin Matematika