Učenici

Prijava nasilja / nepoželjnih oblika ponašanja u školi

 

Kalendar pismenih provjera znanja za II polugodište šk. 2023_2024. god.

Razredna nastava I-V razred

Predmetna nastava VI-IX razred

Kalendar pismenih provjera znanja u školskoj 2023/2024. godini

Predmetna nastava 2023/2024 pismene provjere

Razeredna nastava 2023/2024 pismene provjere

 

Plan pismenih i kontrolnih radova školska 2022/2023. godina

Razredna nastava

Predmetna nastava

Kalendar pismenih provjera znanja školska 2020/2021. godina

Razredna nastava

Predmetna nastava


Plan pismenih i kontrolnih radova školska 2019/2020. godina 


Uputstvo i prijava za eDnevnik


Katalog za Eksternu procjenu znanja (3. i 6. razred)


Pravilnik o kućnom redu škole

Pravilnik 


INFORMATIKA
(Mehmedalija Salihović, prof. Matematike i informatike)

Od svih dobrih stvari znanje je najbolje: zato što niko ne može ukrasti, zato što niko ne može kupiti, zato što je neuništivo. Hitopadeša,

Na sljedećim linkovima možete iskoristiti razne testove iz informacija kao i neke zadatke iz programa za vježbu, a sve svoje sugestije ili eventualna pitanja možete poslati na e-mail:  mehmedalija.salihovic@oshilmi.edu.ba

QBASIC
Osnove QBASIC-a (Podaci, Varijable, Operatori)
Naredbe (INPUT, PRINT, MOD)
IF THEN
FOR PETLJA

Zadaci iz programiranja:
Osnovni zadaci:
Zadatak1.  Sa standardnog ulaza se unose tri broja. Na izlazu je potrebno ispisati zbir prva dva i proizvod zadnja dva broja.
Zadatak2.  Napisan program koji je za zadato X sa tastaturom izračunava vrijednosti izraza Y = X * X + (X / 5) -X i ispisuje se na ekranu.
Zadatak3.  Na ulazu se unose ime i prezime. Na izlazu se ispisuju prezime pa ime jedno ispod drugog.
Zadatak4.  Na ulazu se zadaju dužine stranice pravougaonika. Na izlazu se ispisuju obim i površina pravougaonika. (Bez uslova da dužina mora biti pozitivna)
Zadatak5. Sa standardnog ulaza se unosi dužina stranice kocke. Na izlazu ispisati površinu i zapreminu kocke. (Bez uslova da dužina mora biti pozitivna)

Zadaci sa uslovima :
Zadatak1.  Sa standardnog ulaza se unose dva broja. Na izlazu je potrebno ispisati veći broj
Zadatak2. Sa standardnog ulaza se unosi broj. Ako je taj broj pozitivan ispisati njegov kvadrat, ako je negativan ispisati njegovu dvostruku vrijednost i ako je jednak nuli ispisati poruku “Unijeti broj je nula”
Zadatak3.  Za unijeti broj na ulazu ispisati odgovarajuću poruku pozitivan, negativan ili je jednak nula.
Zadatak4. Za tri unijeta broja na izlazu ispisati najmanji unijeti broj 
Zadatak5. Unesite pozitivan broj. Ako je neparan ispisati njegovu recipročnu vrijednost, u suprotnom ispisati njegovu dvostruku vrijednost. 

Zadaci (ponavljanje)
Zadatak1.  Sa standardnog ulaza se unose dva broja. Na izlazu je potrebno ispisati sumu i proizvod neparnih brojeva između dva unijeta broja.
Zadatak2. Sa tastature se unosi prirodni broj. Na izlazu je potrebno ispisati da li je taj broj prost.
Zadatak3. Za dati broj na ulazu ispisati njegove djelitelje.
Zadatak4. Napisan program koji na ekranu ispisuje kvadrat od zvjezdica čije su dužine stranica 4 zvjezdice. (koristiti ugnježdene petlje).
Zadatak5. Unesite pozitivan broj sa tastature.Na izlazu ispisati brojeve od -10 do unijetog broja. 
Zadatak6.Napisati program koji ispisuje sumu recipročnih vrijednosti parnih dvocifrenih brojeva.
Zadatak7. Ispisati sve trocifrene brojeve kod kojih je zadnja cifra 7.
Zadatak8. Napisan program koji ispisuje sve dvocifrene brojeve djeljive sa 3 i 4 istovremeno.
Zadatak10. Ispisati sve trocifrene brojeve koji su djeljivi sa 3 a zadnja cifra im je 1.