Školski odbor

Članovi školskog odbora:

Ime i prezime
Almir Šehić
predsjednik
Muharem Keško
član općine
Meliha Ramić
član uposlenika
Mersiha Japalak
 član roditelja