Predmetna nastava

 

Ime i prezime nastavnikaPredmet koji predaje
Mešanović FadilaBosanski jezik i književnost
Hrnjica JasminaBosanski jezik i književnost
Ćatić EnesaBosanski jezik i književnost
Ćupina SamraEngleski jezik
Ramić MelihaEngleski jezik
Kazazić MepsudaEngleski jezik
Strujić OhridijaNjemački jezik
Šehić VesimMatematika
Jamaković AidaMatematika
Šarić SuadFizika
Fejzić Senad Informatika
Elezović SenadTehnička kultura
Tufo EdvinaInformatika, Osnovi tehnike i Tehnička kultura
Bašić ElviraHistorija
Džeko AmelaGeografija
Beća JasnaBiologija
Delalić MelisaTjelesni i zdravstveni odgoj
Ramić HalimaVjeronauka
Handžo SeadMuzička kultura
Bešić AdnanLikovna kultura
Ličanik ElvedinaGrađansko obrazovanje
Mahmutović-Čehajić MersihaHemija i Kultura življenja
Selimović Ejub EnsarVjeronauka
Tufek AzurNjemački jezik
Kazazović EdinMatematika