DJECA SU VOJSKA NAJJAČA

Naši učenici vrijedno i marljivo rade. Sa časa odjeljenske zajednice učenici VI-2 poslali su poruku.

Poruka mira i ljubavi neka putuje svijetom!