Obavještenje za učenike i roditelje

Nastava u školskoj 2021/2022. godini počela je 01.09.2021. godine. Nastava će se odvijati u dvije smjene prema utvrđenom rasporedu časova i rasporedu zvonjenja, a realizuje  se  prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama n području Kantona Sarajevo u školskoj 2021/2022. godini broj: 11-04-34-32471-1/21 od 27.08.2021. godine.

I smjena: I-1; III-2; IV-1; V-1,2,3; VII-1,2,3 i IX-1,2,3

II smjena: I-2; II-1,2; III-1; IV-2; VI-1,2 i  VIII-1,2,3

Raspored zvonjenja
I smjenaII smjena
1.  08.00 – 08.451. 13.15 – 14.00
2.  08.50 – 09.352. 14.05 – 14.50
3.  09.50 – 10.353. 15.05 – 15.50
4.  10.40 – 11.254. 15.55 – 16.40
5.  11.30 – 12.155. 16.45 – 17.30
6.  12.20 -13.056. 17.35 – 18.20

Preporuke za roditelje:

  • Odgovornost je roditelja da na dnevnoj bazi kontrolišu tjelesnu temperaturu učenika prije i poslije nastave, te da školu obavezno obavijeste o eventualnim slučajevima infekcije COVID-19 u krugu porodice.
  • Obaveza je roditelja da ne šalju učenike u školu ukoliko imaju bilo kakve simptome COVID-19 ili sezonske gripe, nego da se jave školskom dispanzeru i traže daljnja ljekarska uputstva za liječenje učenika. U slučaju da je porodica/učenik imao/la kontakt sa inficiranom osobom, roditelj obavještava školu o ovim oklnostima i  učenik se preventivno upućuje na pohađanje nastave  od kuće u trajanju od 15 dana.
  • Škole zadržavaju pravo da u svakom momentu mjere temperaturu učeniku, ukoliko učenik pokazuje vanjske manifestacije bolesti ili slabosti organizma.
  • Roditelji ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperature, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19 ili došli u kontakt sa COVID-19 pozitivnom osobom.
  • Učenici ne dolaze u školu ukoliko  imaju  simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperature, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako imaju  izrečenu mjeru samoizolacije  ili  ako su  zaraženi  s COVID-19 ili su došli u kontakt sa COVID-19 pozitivnom osobom.

Učenici iz ugroženih grupa (učenici koji imaju hronična oboljenja)  koji imaju povećan rizik od komplikacija izazvanih COVID-19, mogu nastavu pohađati od kuće samo na osnovu izvoda iz medicinske dokumentacije kojeg izdaje nadležni ljekar javne zdravstvene ustanove. Škola je dužna da za ove učenike osigura optimalan model praćenja nastave. Škola je dužna roditeljima ostaviti razuman rok za dostavu izvoda iz medicinske dokumentacije.

Škola je poduzela neophodne mjere u skladu sa navedenim Uputstvom kako bi se nastavni proces nesmetano odvijao. Mole se roditelji i učenici da se pridržavaju svih preporučenih higijensko-epidemioloških mjera, a sve u cilju očuvanja zdravlja učenika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *