Policajac u našoj školi

POLICAJAC U NAŠOJ ŠKOLI (09.10.2019.godine)

I u ovoj školskoj godini, u okviru obilježavanja Dječije nedjelje organizovali smo druženje učenika sa predstavnicima različitih zanimanja.

Danas su se učenici družili i razgovarali sa RPZ policajcem (Rad policije u zajednici), gospodinom Midhatom Mehremićem. To zadovoljstvo imali su učenici II razreda sa učiteljima Mersudinom i Minom, te učenici IV razreda sa učiteljicama Sanelom i Zumretom.

Učenici su imali priliku da saznaju nešto više zanimanju policajca, koji uslovi su potrebni da bi bili policajci i mnoge druge stvari vezane za ovo zanimanje. Takođe, i sami su pokazali šta znaju o saobraćaju, ponašanju učesnika u saobraćaju i saobraćajnoj kulturi.

Vrijeme provedeno sa policajcem je jako brzo prošlo, te je dogovoren ponovni susret kada će učenici imati priliku da postave još mnoga pitanja koja ih interesuju.

Učenici su zajedno sa svojim učiteljicama Zumretom i Sanelom pripremili i mali poklon – crteže i čestitke sa potpisima svih učenika – kako bi se policiji na ovaj način zahvalili za današnju posjetu, ali i zato što su jedni od onih koji doprinose i pomažu u ostvarivanju njihovih prava.

Na ovaj način se još jednom zahvaljujemo gospodinu Mehremiću i PU Hadžići za podršku, pomoć i saradnju koju svakodnevno uspješno ostvarujemo.

[modula id=”425”]